1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šią privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau –sublizgek.lt ) ir sublizgek.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

1.3 Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai apsilankote Interneto svetainėje, prisijungiate prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyjate Internetinėje svetainėje parduodamą prekę. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

1.4 sublizgek.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad sublizgek.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.5 sublizgek.lt saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga sublizgek.lt teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant paslaugas, sublizgek.lt tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1 sublizgek.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.1.2 asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

2.1.3 asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.1.4 asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

2.1.5 asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

2.1.6 visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 sublizgek.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija bei informacija apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.3 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. sublizgek.lt turi teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

3.1.1 punkto 2.2 tikslui pasiekti;

3.1.2 Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

4.1 Jūs esate atsakingi už pilnų, išsamių ir teisingų duomenų apie save pateikimą registracijos formoje. Jeigu pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, sublizgek.lt turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e. parduotuve.

5. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

5.1 Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui) apie tai pranešdamas el. paštu info@sublizgek.lt.

6. SLAPUKAI (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e. parduotuve sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą, bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1 Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. vasario mėn. o1 d. Jei ateityje šioje privatumo politikoje kas nors keisis, apie jos atnaujintą versiją paskelbsime savo svetainėje.

7.2 sublizgek.lt administracija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas, apie tai pranešusi e. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

7.3 Jei turite prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo ar nusiskundimų, kreipkitės į mus el. pašto adresu info@sublizgek.lt